[27/01/2020] Sợ

Đúng là chỉ có Tết thì mới thấy thời gian thật thừa thãi. Ấy thế mà cũng sang đến mùng 3 rồi. Mình vừa phải nhìn đồng hồ để xem hôm nay là ngày mấy dương lịch. Quanh quẩn trong cái phòng chưa đến 15 m2 và kín như bưng cả ngày, mình cảm giác … More [27/01/2020] Sợ